Object structure
Title:

Analiza stanu i struktury zasobów mieszkaniowych oraz ich wpływ na sytuację mieszkaniową w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of state and structure of residential resources and their influence on residential situation in Poland

Creator:

Surówka, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 155-164

Abstrakt:

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce z każdym rokiem się poprawia. Pod względem zarówno liczby lokali mieszkalnych, jak i pod względem jakościowym obserwuje się pozytywne zmiany. Jednak ich tempo nie jest satysfakcjonujące. Nadal stan i struktura zasobów mieszkaniowych nie spełniają oczekiwań obywateli, a deficyt mieszkaniowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Cele artykułu stanowią analiza stanu i struktury zasobów mieszkaniowych oraz ukazanie wpływu tych parametrów na sytuację mieszkaniową w Polsce. Autor koncentruje rozważania na wybranych parametrach służących do przeprowadzenia badania stanu i struktury zasobów mieszkaniowych. Analizuje liczbę mieszkań, zestawiając ją z liczbą ludności. Bada również przeciętną powierzchnię użytkową oraz liczbę mieszkańców przypadających na jeden lokal mieszkalny. W tekście poruszono również problem standardu mieszkaniowego oraz lokali substandardowych i poddano ocenie wpływ tych parametrów na sytuację mieszkaniową w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: