Object structure
Title:

Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of financing innovation activities in Poland

Creator:

Jagódka, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 19-39

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena poziomu innowacyjności Polski – głównie w kontekście źródeł finansowania działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej (B+R). Autor w artykule przedstawia strukturę finansowania B+R i innowacji w Polsce. Niskie wskaźniki innowacyjności polskiej gospodarki plasują nasz kraj na odległych miejscach w rankingach globalnej innowacyjności, co stanowi poważny problem rozwojowy. Wynika to między innymi z niskiego poziomu nakładów wewnętrznych na B+R. Z kolei brak środków jest wskazywany przez firmy jako jedna z głównych barier inwestycji w innowacje. W wykluczeniu innowacyjnym najbardziej tracą mikroprzedsiębiorcy i sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który to nie jest zdolny do ponoszenia wysokich nakładów na B+R. Autor, wykorzystując metody statystyki opisowej, zwraca uwagę na niski poziom innowacji w Polsce wywołany głównie niską innowacyjnością przedsiębiorstw, co wyklucza je ze światowego wyścigu budowy gospodarki opartej na wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: