Title:

Model oceny dojrzałości Lean Manufacturing

Title in english:

Lean Manufacturing maturity model

Creator:

Pieńkowski, Maciej

Contributor:

Bełz, Grzegorz. Promotor ; Wawrzynek, Łukasz. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

modele dojrzałości ; lean manufacturing ; ciągłe doskonalenie ; maturity models ; continous improvement

Abstrakt:

Celem pracy jest opracowanie modelu dojrzałości Lean Manufacturing, który zapewni uporządkowane i kompleksowe wdrożenie tej koncepcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Cel ten uzupełniony jest przez następujące pytania badawcze: 1. Jaka struktura modelu dojrzałości Lean Manufacturing zapewnia kompleksowy i uporządkowany pomiar wdrożenia tej koncepcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych? 2. Jaka procedura przeprowadzania oceny dojrzałość Lean Manufacturing wspiera wdrożenie tej koncepcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych? Realizację celu oraz odpowiedzi na pytania badawcze osiągnięto poprzez przeprowadzenie procedury składającej się z czterech kroków: 1. Analizy istniejących modeli dojrzałości Lean Manufacturing. 2. Projektowania struktury autorskiego modelu dojrzałości. 3. Testowania autorskiego modelu. 4. Finalizację modelu. W efekcie tak przeprowadzonych badań, opracowany został Kompleksowy Model Dojrzałości Lean Manufacturing. Instrument umożliwia szybką, prostą i obiektywną samoocenę, wskazując obecny poziom dojrzałości firmy oraz określając rekomendowane do podjęcia działania doskonalące. Stanowi również spójne i uporządkowane podsumowanie najważniejszych zasad koncepcji Lean Manufacturing. W rezultacie przeprowadzonych badań opracowana została również procedura oceny dojrzałości Lean Manufacturing, która zapewnia kompleksowe badanie stopnia wdrożenia szczupłej produkcji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Source:

Sygnatura: DR 1769

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora

×

Citation

Citation style: