Show structure

Title:

Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Construction of the Synthetic Measure of the Pension Systems' Efficiency

Creator:

Mikulec, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 84-92

Abstrakt:

W referacie zaprezentowano szersze podejście do oceny skuteczności systemów emerytalnych. Na podstawie teorii ekonomiki polityki społecznej, dokumentów Metody Otwartej Koordynacji (MOK) oraz raportów Banku Światowego dokonano zestawienia i oceny teorii na temat efektywności (skuteczności) systemów emerytalnych. W części empirycznej niniejszego referatu przedstawiono m.in. wyniki rankingu systemów emerytalnych krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia stopnia ich efektywności w latach 2005-2006 w oparciu o zaproponowany miernik syntetyczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu