Object structure
Title:

Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modern Concepts of Organizational Effectiveness - an Attempt of Comparsion

Creator:

Ziębicki, Bernard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 632-642

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wskazania cech współczesnego podejścia do oceny efektywności organizacyjnej na tle obecnie funkcjonujących w praktyce koncepcji oceny efektywności oraz próbę określenia kierunków dalszego rozwoju w tym zakresie. Analizie poddano następujące koncepcje: model konkurujących wartości, Balanced Scorecard, Tableau de Bord, Performance Prism oraz modele doskonałości biznesowej (model EFQM). Jako główne cechy współczesnego podejścia do oceny efektywności organizacyjnej wyróżniono m.in.: indywidualny podejście w tworzeniu systemów oceny, stosowanie nie tylko miar finansowych, ale również niefinansowych, wieloaspektowość oceny, powiązanie ze strategią i oczekiwaniami grup intresariuszy, łączne wykorzystanie różnych koncepcji oceny (model konkurujących wartości), równowagę pomiędzy oceną sterującą i wynikową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: