Object structure
Title:

O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On Business Valuation Standards : Selected Topics

Creator:

Zarzecki, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 591-602

Abstrakt:

Artykuł dotyczy wybranych kwestii odnoszących się standardów wyceny przedsiębiorstw. Omówiono istotę zawodu analityka ds. wyceny przedsiębiorstw. Minimalne wymagania, które muszą spełniać analitycy ds. wyceny przedsiębiorstw szacujący wartość firm, są określone w standardach wyceny. Członkowie American Society of Appraisers (ASA) i innych podobnych organizacji są zobowiązani do postępowania określonego w przyjętych standardach wyceny. W Polsce takie standardy w zakresie wyceny przedsiębiorstw nie zostały jak dotąd wypracowane. Brak standardów wpływa na jakość i wiarygodność raportów z wyceny przedsiębiorstw. Dlatego wskazane jest podjęcie "wysiłku w celu wypracowania i wdrożenia standardów wyceny przedsiębiorstw, które przyczynią się do wzmocnienia zawodu analityka ds. wyceny przedsiębiorstw w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: