Object structure
Title:

Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie efektywności wydatkowania środków publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Communal Waste Management in the Context of Efficiency of Public Spending

Creator:

Tetłak, Zbigniew

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 535-552

Abstrakt:

Zakres zadań publicznych, a w konsekwencji wielkość wydatkowanych środków, wynika z rozwiązań przyjętych w konstytucjach państw oraz przepisów ustaw, które konkretyzują obowiązki władz publicznych. Przystąpienie Polski do UE rozszerzyło zakres zadań publicznych, co wynika ze zobowiązań zawartych w traktacie akcesyjnym. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów zostały określone terminy oraz konsekwencje niewywiązania się z przyjętych zobowiązań. Szczególnie gminy mają do wykonania trudne zadania, gdyż dotyczą obszarów o największych zapóźnieniach w stosunku do standardów UE. Do obszarów tych należy m.in. gospodarka odpadami komunalnymi. Artykuł jest próbą oceny wydatkowania środków na osiągnięcie tych celów, z punktu widzenia efektywności i skuteczności, na podstawie przypadku gminy Żywiec w województwie śląskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: