Object structure
Title:

Nowe instrumenty finansowania odnawialnego dla sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New Financial Revolving Instruments for SMEs in The Jeremie Initiative

Creator:

Prędkiewicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 395-405

Abstrakt:

Artykuł podejmuje temat luki kapitału (equity gap) w małych i średnich przedsiębiorstwach i instrumentów jej niwelowania dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej zarysowano problem luki kapitałowej i przybliżono metodologię jej wyliczania. W drugiej części opisano, na czym w zarysie polega program JEREMIE, oraz w skrócie przedstawiono stan obecny realizacji programu w Polsce. W trzeciej części przybliżono potencjalne instrumenty inżynierii finansowej, które mogą mieć zastosowanie na rynku polskim. Na końcu autorka przedstawia własne spostrzeżenia i uwagi dotyczące potencjalnego rozwoju programu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: