Object structure
Title:

Potencjał ludzki a efektywność funkcjonowania szkoły

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Personnel Potential versus Efficiency of School Functioning

Creator:

Piwowar-Sulej, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 387-394

Abstrakt:

Potencjał nauczycieli jest niezmiernie istotny dla efektywnej realizacji zadań postawionych przed szkołami, szczególnie w kontekście zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z definiowaniem oraz pomiarem efektywności funkcjonowania szkół, przy czym pojęcie efektywności powiązano bezpośrednio z potencjałem ludzkim. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 28 publicznych szkołach licealnych aglomeracji wrocławskiej dotyczące kształtowania potencjału nauczycielskiego analizowanych organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: