Object structure
Title:

Poziom siły ekonomicznej gospodarstw rolniczych a obciążenia fiskalne prowadzonej działalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Level of the European Size Unit and Tax Burden in Agriculture Farms Performance

Creator:

Mądra, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 363-372

Abstrakt:

Celem badań jest określenie relacji między obciążeniami fiskalnymi, uzyskiwaną nadwyżką bezpośrednią wyrażoną w ESU oraz podstawowymi kategoriami ekonomiczno-finansowanymi indywidualnych gospodarstw rolniczych. Badania zostały przeprowadzone w latach 2004-2007 dla gospodarstw rolniczych uczestniczących w systemie FADN w całej Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niski poziom obciążenia wartości dodanej brutto podatkiem rolnym. Relacja pomiędzy kapitałem własnym gospodarstw a poziomem płaconego podatku rolnego była niska i jej poziom nie był zróżnicowany ze względu na ESU, wynosząc średnio 0,3%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: