Object structure
Title:

Wybrane sposoby oceny efektywności zarządzania wiedzą w organizacjach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Methods for Knowledge Management Effectiveness Assessment

Creator:

Kufel, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 254-267

Abstrakt:

Wiedza jest uważana za jedno z ważniejszych i najbardziej wartościowych aktywów utrzymujących konkurencyjność organizacji. Konsekwentnie zarządzanie wiedzą zasługuje na większą uwagę. W artykule przedstawiono dwa znane sposoby pomiaru efektywności zarządzania wiedzą w organizacjach, a mianowicie ocenę efektywności systemów zarządzania wiedzą (modele efektywności) i ocenę wpływu kluczowych atrybutów efektywności zarządzania wiedzą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomimo iż wybór odpowiednich narzędzi pomiaru efektywności zarządzania wiedzą zależy od celów analizy, oba sposoby stanowią atrakcyjne narzędzia, które mogą w istotny sposób przyczynić się do poprawy zarządzania wiedzą w organizacji, zwiększając jej konkurencyjność rynkową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: