Object structure
Title:

Efektywność wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przy udziale funduszy Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of Supporting the Competitiveness of Small- and Medium-Sized Enterprises with the Use of European Union's Funds

Creator:

Kornecki, Janusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 238-253

Abstrakt:

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza pokazuje pozytywne efekty dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, jakie w większości przypadków przyniosła realizacja działań doradczych i inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Wyniki badań, koncentrując się na efektywności projektów z poziomu brutto, ilustrują zmiany, jakie zaszły w grupie przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE. Brak wiedzy na temat efektów netto (jako bezpośredniego skutku działań podjętych w ramach projektów) uniemożliwia jednakże dokonanie pełnej oceny interwencji - nie da się bowiem udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czy obserwowane zmiany są skutkiem oddziaływania programu czy też czynników zupełnie od niego niezależnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: