Object structure
Title:

Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Parametrical Analysis of Technical Efficiency of High-Productive Farms Between 1992 and 2005

Creator:

Gospodarowicz, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 174-188

Abstrakt:

Jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa od wielu lat pozostaje archaiczna struktura agrarna i związana z nią ekonomiczna niewydolność znacznej części gospodarstw. Przemiany strukturalne na wsi nie wykazywały pożądanej dynamiki, czego efektem jest utrzymujący się wysoki poziom zatrudnienia w działalności rolniczej i związana z nią niska produktywność pracy. Celem prezentowanego artykułu było rozpoznanie i ocena zmian w efektywności technicznej grupy gospodarstw pod kątem możliwości ich dalszego rozwoju. Do grup zagadnień analizy należały potencjał wytwórczy, tendencje produkcyjne i organizacyjne, wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw, okres analizy zaś obejmował lata 1992-2005. Przedmiotem analizy były gospodarstwa wysokotowarowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: