Object structure
Title:

Rentowność i płynność w ujęciu kasowym i memoriałowym w spółkach z branży spożywczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Profitability and Liquidity on a Cash and Accrual Basis in Food Processing Companies

Creator:

Forfa, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 130-141

Abstrakt:

W opracowaniu porównano rentowność i płynność w ujęciu kasowym i memoriałowym 12 spółek giełdowych z branży spożywczej. Okres badań obejmował lata 2005- 2008. W celu przedstawienia rzeczywistych informacji o rentowności i płynności w przedsiębiorstwach powinno się liczyć wskaźniki oparte nie tylko na danych memoriałowych, ale także na kasowych. Stwierdzono istotne różnice w ocenie rentowności oraz zdolności do regulowania zobowiązań bieżących przez spółki w ujęciu kasowym i memoriałowym. W krótkim okresie analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa należy uzupełnić przez obliczenie wskaźników opartych na danych kasowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: