Object structure
Title:

Raportowanie kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu (wybrane zagadnienia)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Human Capital Reporting Versus CSR (Selected Topics)

Creator:

Antczak, Zbigniew

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 13-21

Abstrakt:

Autor zdiagnozował i analitycznie porównał podejście dwóch koncepcji: społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa/biznesu (CSR) oraz kapitału ludzkiego (HC) do zagadnienia informowania (raportowania) społeczeństwa obywatelskiego. Wskazał aksjologiczno-proceduralne uwarunkowania obu koncepcji i możliwe zakresy wspólnego oddziaływania na sferę zarządzania w postaci wspólnych norm międzynarodowych wykorzystanych w procedurze raportowania. Globalno-sieciowe społeczeństwo wiedzy ma prawo do wiedzy (w postaci raportów oraz dialogu/wymiany informacji) o działalności korporacji ponadnarodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: