Object structure
Title:

Koszty jakości działalności proekologicznej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality costing of pro-ecological activity of an enterprise

Creator:

Szczypa, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 492-503

Abstrakt:

Rachunek kosztów jakości jest narzędziem rachunkowości zarządczej, które sprzyja idei 1 – 10 – 100. „Lepiej (taniej) jest zapobiegać niż leczyć”, koncepcja ta w pełni odnosi się do kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska. Rachunek kosztów jakości w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa jest ukierunkowany na działania zaradcze, prewencyjne, mające na celu niedopuszczenie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa, w tym jego produktów, na środowisko naturalne. Niezbędnym czynnikiem warunkującym wykorzystanie rachunku kosztów jakości w działalności proekologicznej jest zidentyfikowanie kosztów jakości z tytułu ochrony środowiska. Celem artykułu jest omówienie kosztów jakości związanych z działalnością proekologiczną przedsiębiorstwa w warunkach zarządzania procesowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: