Object structure
Title:

Ewolucja i rola systemów pomiaru dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The evolution and role of performance measurement systems in enterprise management

Creator:

Kowalewski, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 248-258

Abstrakt:

Systemy pomiaru dokonań stanowią istotną część systemu informacyjnego i kontrolnego współczesnego przedsiębiorstwa. Ewoluowały one od prostych systemów opartych na miarach finansowych do wieloaspektowych złożonych systemów, których zadaniem jest generowanie użytecznych informacji na potrzeby zarządzania oraz kontrola i ocena najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule poddano pod dyskusję rolę systemów pomiaru dokonań w zarządzaniu organizacją, zaprezentowano ewolucję tych systemów oraz odniesiono się do podstawowych problemów związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: