Object structure
Title:

Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected issues of organizational and personal Balanced Scorecard

Creator:

Kędzierska, Ilona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 205-216

Abstrakt:

Po zaprezentowaniu przez Kaplana i Nortona koncepcji zbilansowanej karty dokonań wielu badaczy postanowiło zaproponować własne rozwiązania wykorzystujące zaproponowaną przez nich kartę wyników. Jedną z zaproponowanych koncepcji jest kompleksowa karta wyników (TPS), która łączy w sobie zbilansowaną kartę wyników, zarządzanie przez jakość, cykl nauki Kolba i zarządzanie kompetencyjne, odpowiadając w ten sposób na zapotrzebowanie kadr zarządzających kapitałem ludzkim, w którym szczególny nacisk kładzie się na rozwój kapitału intelektualnego. W artykule poruszono wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej zbilansowanej karty wyników (OBSC) i osobistej zbilansowanej karty wyników (PBSC), stanowiących punkt wyjścia dla TPS. Odpowiednie połączenie tych kart może się bowiem przyczynić nie tylko do rozwoju organizacji, ale również do zwiększenia przywiązania pracowników do jednostki gospodarczej, w której pracują, i skuteczniejszej realizacji strategii przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: