Object structure
Title:

Pomiar ryzyka działalności gospodarczej na przykładzie giełdowych spółek mięsnych z wykorzystaniem finansowej analizy wskaźnikowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of the Economic Risk Level on the Example of Chosen Stock Meat Enterprises with the Use of Financial Indicatory Analysis

Creator:

Zielińska-Chmielewska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 822-833

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę określenia poziomu ryzyka działalności gospodarczej giełdowych spółek mięsnych przy wykorzystaniu finansowej analizy wskaźnikowej w obszarze płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, sprawności działania i produktywności. Niniejszą analizę przeprowadzono na czterech jednostkach notowanych na GPW w Warszawie. Do analizy wykorzystano wtórne dane źródłowe w postaci danych finansowych pochodzących z rocznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów finansowych każdego przedsiębiorstwa za lata 2005-2009. Niniejsze opracowanie wykazało występowanie wysokiego poziomu ryzyka zmian płynności, zmian zadłużenia, zmian rentowności (z wyjątkiem ryzyka zmian rentowności operacyjnej) oraz zmian rotacji w spółkach giełdowych. Natomiast ryzyko zmian produktywności charakteryzowało się średnim poziomem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: