Object structure
Title:

Towarowość gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketability of Non Farming Agricultural Holdings

Creator:

Zając, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 811-821

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny aktywności rolników-przedsiębiorców na rynku rolnym w Polsce oraz stopnia powiązań ich gospodarstw z tym rynkiem w latach 2004- -2009, przy uwzględnieniu takich cech, jak: wielkość ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych oraz typ rolniczy gospodarstwa. Materiał źródłowy artykułu stanowią dane dotyczące wszystkich gospodarstw z działalnością pozarolniczą uczestniczących w Polskim FADN. Badania wykazały, że rolnicy-przedsiębiorcy odznaczają się wysoką aktywnością na rynku rolnym, uzyskując w miarę wysokie kwoty ze sprzedaży produkcji rolniczej w przeliczeniu na gospodarstwo i sprzedając zdecydowaną większość wytworzonej produkcji. W latach 2004- -2009, tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nastąpiły niewielkie zmiany pod względem towarowości gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: