Object structure
Title:

Rozwój obszarów wiejskich regionu zachodniopomorskiego na tle założeń KSRR 2010-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of Rural Areas of West Pomeranian Region Against the Background of NRDS 2010-2020 Assumptions

Creator:

Wiktorowski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 798-810

Abstrakt:

Obszary wiejskie ze względu na swoją specyfikę geograficzno-społeczną mają inną charakterystykę zjawisk rozwojowych czy stagnacyjnych niż silnie zurbanizowane obszary miejskie. Nie oznacza to, że należy rozpatrywać obszary wiejskie w oderwaniu od miast i obszarów metropolitalnych. Obydwa te układy geograficzno-przestrzenne mają cechy wspólne oraz występują ze sobą we wzajemnej korelacji i interakcji. Również sposób walki z niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi jest podobny i opiera się na tych samych celach - głównie jest to walka z bezrobociem, przy jednoczesnym kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Zarówno Unia Europejska, jak i rząd Polski przykładają szczególną wagę do problemów rozwoju regionalnego. Niniejszy artykuł omawia problemy rozwoju obszarów wiejskich regionu zachodniopomorskiego na tle założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: