Object structure
Title:

Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista i stochastycznej funkcji granicznej do oceny efektywności uczelni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of the Total Malmquist Productivity Index and Stochastic Frontier Analysis to Evaluate the Effectiveness of University

Creator:

Świtłyk, Michał ; Sompolska-Rzechuła, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 726-735

Abstrakt:

Celem badań było zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista (TFP) i stochastycznej funkcji granicznej (SFA) do oceny efektywności publicznych uczelni w latach 2004-2008. Badaniami objęto 59 uczelni podległych nadzorowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przeciętny współczynnik efektywności SFA obliczony dla modelu dydaktycznego wynosił 0,683. Przeciętny współczynnik efektywności SFA obliczony dla modelu naukowego (NW) wynosił w latach 2004-2008 0,528. Wysokość przeciętnego indeksu produktywności całkowitej Malmquista (TFP) obliczona dla modelu dydaktycznego (DW) wyniosła 0,925. Przeciętny indeks produktywności całkowitej Malmquista obliczony dla modelu naukowego w latach 2004-2008 wynosił 1,021

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: