Object structure
Title:

Klasyfikacja uczelni wyższych w Polsce pod względem efektywności kształcenia - ujęcie dynamiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification of University Education in Poland in Terms of the Effectiveness of Education - a Dynamic Approach

Creator:

Sompolska-Rzechuła, Agnieszka ; Świtłyk, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 668-679

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wykorzystanie dynamicznej klasyfikacji do grupowania uczelni wyższych w Polsce. Celem artykułu była próba określenia tendencji rozwoju uczelni pod względem efektywności kształcenia oraz wydzielenie grup typologicznych badanych obiektów o podobnej dynamice badanego zjawiska. Do klasyfikacji dynamicznej wykorzystano funkcję trendu liniowego, na podstawie której sporządzono liniowe porządkowanie uczelni, oraz macierz odległości między danymi przekrojowo-czasowymi, którą zastosowano w metodzie Warda do klasyfikacji uczelni. Analiza dotyczy lat 2001-2008

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: