Object structure
Title:

Znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie we współczesnym rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Significance of Genetically Modified Plants in Contemporary Agriculture

Creator:

Sadowski, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 658-667

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rolę roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w rolnictwie państw rozwijających się oraz rozwiniętych. Analizując zmiany powierzchni upraw GM w wieloleciu, zauważono, że największa powierzchnia uprawy znajduje się w krajach stosunkowo bogatych, lecz największa dynamika przyrostu powierzchni charakterystyczna jest dla państw biedniejszych. Rośliny modyfikowane genetycznie odgrywają odmienną rolę w rolnictwie krajów rozwiniętych, gdzie wprowadzane są głównie ze względów ekonomicznych, podczas gdy w państwach rozwijających się służą przede wszystkim redukcji poziomu niedożywienia. Zwrócono także uwagę na szczególną pozycję Unii Europejskiej, gdzie rola upraw modyfikowanych genetycznie jest stosunkowo niewielka, a zagadnienia związane z tą problematyką w szczególny sposób stanowią przedmiot regulacji prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: