Object structure
Title:

Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej na konkurencyjność polskiego handlu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Common Trade Policy on the Competitiveness of Polish Trade

Creator:

Rytko, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 647-657

Abstrakt:

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęła jej cały dorobek prawny, w tym również reguły i zasady Wspólnej Polityki Handlowej. Polityka ta wywarła dość istotny wpływ na strumienie i kierunek obrotów towarowych. Porównanie wielkości eksportu i importu z okresu poakcesyjnego do lat przed okresem członkowskim wyraźnie pokazuje wzrost obrotów oraz niestety pogorszenie bilansu handlowego, który w 2008 roku wyniósł - 26,06 mld euro. Poprawa salda nastąpiła w 2009 roku, deficyt wyniósł wówczas 9,28 mld euro. Najkorzystniejsza sytuacja ukształtowała się w zakresie obrotów artykułami rolno-spożywczymi. Ta grupa produktów charakteryzowała się największą konkurencyjnością na rynkach krajów trzecich w porównaniu z produktami pochodzącymi od pozostałych członków Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone wskaźnikiem przewag komparatywnych - RCA

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: