Object structure
Title:

Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego Opolszczyzny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of the Regional Operational Program of Opole Voivodeship in 2007-2013 in the Tourist Product Creation of the Region

Creator:

Puciato, Daniel

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 605-614

Abstrakt:

Celem pracy jest określenie roli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w procesie kształtowania wybranych produktów turystycznych Opolszczyzny. Materiał badawczy w pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania materiałów statystycznych, literatury przedmiotu i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo opolskie, a czasowy lata 2007- -2010. W latach 2007-2010 dofinansowano ze środków RPO WO 122 projekty dotyczące rozwoju turystyki, na łączną kwotę 192 273 458,20 złotych. W konsekwencji realizacji tych inwestycji najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju produktów turystycznych Opolszczyzny będą: turystyka wypoczynkowo-rekreacyjna, poznawcza, wiejska oraz biznesowa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: