Object structure
Title:

Polityka regionalna w Polsce w ujęciu teorii agencji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Policy in Poland in Agency Theory Approach

Creator:

Ponikowski, Henryk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 568-579

Abstrakt:

Polityka regionalna realizowana jest przez różne instytucje na wielu poziomach organizacyjnych. Zadania publicznego mocodawcy realizuje zawsze ściśle określony pełnomocnik. Oznacza to, że polityka regionalna ma agencyjną strukturę zależności. Celem pracy jest próba wykorzystania teorii agencji na potrzeby polityki regionalnej. Ujęcie to umożliwia ocenę wpływu instytucji na efektywność polityki regionalnej. Problemy badawcze koncentrują się bowiem na kosztach transakcyjnych, wielopoziomowym zarządzaniu czy asymetrii informacji. Rozważania polityki regionalnej w ujęciu teorii agencji wpisują się w nurt rozważań nowej ekonomii instytucjonalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: