Object structure
Title:

Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania obszarów wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Importance of Technical Infrastructure for the Development of Rural Areas

Creator:

Mickiewicz, Antoni ; Wawrzyniak, Bogdan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 483-493

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono niektóre czynniki infrastrukturalne wsi, które wpływają na kształtowanie obszarów wiejskich. Wśród tych czynników wymieniono warunki mieszkaniowe, sieć wodociągów i kanalizacji, sieć dróg oraz poziom zużycia energii elektrycznej. Stwierdzono znaczny wzrost poziomu warunków mieszkaniowych, które w niektórych przypadkach zbliżone są do standardów występujących w miastach. Obecnie infrastruktura techniczna na wsi nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, przyjęcia strategii realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym zwłaszcza programów rolno-środowiskowych. Aplikując programy WPR, Polska zobowiązała się jednocześnie do realizacji celów tej polityki, jej zasad, kryteriów, standardów i warunków funkcjonowania na wspólnym rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: