Object structure
Title:

Konkurencyjność regionów w świetle założeń polityki regionalnej Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regions' Competitiveness in the Light of Polish Regional Policy Principles

Creator:

Kruk, Hanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 372-383

Abstrakt:

Działanie na rzecz poprawy konkurencyjności regionów jest jednym z istotnych elementów współczesnej gospodarki. Jednak może wystąpić pewna rozbieżność między determinantami konkurencyjności wymienianymi przez badaczy w publikacjach naukowych a obszarami, które są uznawane przez władze regionalne za kluczowe. W artykule przedstawiono wybrane dokumenty krajowe dotyczące konkurencyjności regionów (poruszające te kwestie w ujęciu bezpośrednim lub pośrednio - poprzez wsparcie konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym). Przedstawiono także wnioski wynikające z próby syntezy czynników konkurencyjności omawianych w strategiach rozwoju województw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: