Object structure
Title:

Wsparcie finansowe działalności ekologicznych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Support of Organic Farms in the European Union - Macroeconomic Approach

Creator:

Kondratowicz-Pozorska, Jolanta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 323-335

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie i scharakteryzowanie makroekonomicznych uwarunkowań, które przemawiają za utrzymaniem pomocy finansowej dla rolnictwa i ekologicznych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. W tym celu prześledzono dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego w Europie i na świecie, zebrano szereg opracowań dotyczących finansów Unii Europejskiej, a szczególnie wydatków na rzecz rolnictwa, oraz dokonano syntetycznego przeglądu zdarzeń i zjawisk ekonomicznych, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: