Object structure
Title:

Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Assessment of Environmental Competitiveness of Regions in Poland

Creator:

Kasztelan, Armand

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 258-268

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano koncepcję środowiskowej konkurencyjności regionów. Wskazano, że niektóre regiony znajdują się w posiadaniu bardzo cennego czynnika rozwoju, jakim jest relatywnie czyste środowisko naturalne. Przyczynia się to do wzrostu dobrobytu w regionach oraz wpływa na dalszą poprawę jakości środowiska. Podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska sprzyja pogłębianiu "zielonej" specjalizacji regionów, a tym samym zwiększaniu ich konkurencyjności na szczeblu krajowym lub nawet międzynarodowym. Ocenę środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce przeprowadzono za pomocą metody punktowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: