Object structure
Title:

Public governance jako wyzwanie dla współczesnego państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public Governance - the Challenge for the Contemporary State

Creator:

Kargol-Wasiluk, Aneta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166,s . 246-257

Abstrakt:

Przedmiotem studium jest analiza koncepcji public governance (publiczne współrządzenie, koordynacja działań zbiorowych) w kontekście zmiany sposobu funkcjonowania współczesnego państwa i sfery publicznej. W artykule przedstawiono problem niedostatecznej sprawności państwa, utożsamianego z szerokim pojęciem sektora publicznego, ze wskazaniem szczególnej roli efektywności i sprawności funkcjonowania administracji publicznej dla kreowania warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, z którego powinni korzystać wszyscy obywatele. Autorka przyjęła hipotezę badawczą mówiącą o tym, że public governance jest paradygmatem teoretycznym funkcjonowania współczesnego państwa. W aspekcie aplikacyjnym zatem konieczne jest określenie zasad good governance

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: