Object structure
Title:

Polityka wspierania konkurencyjności w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Policy of Supporting Competitiveness in the European Union

Creator:

Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 223-233

Abstrakt:

Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek budzi zainteresowanie nie tylko sfery biznesu, ale również instytucji państwowych i Unii Europejskiej (UE). W tym ostatnim przypadku ważne jest tworzenie otoczenia ekonomicznego, prawnego i demograficznego (krajowego i wspólnotowego), które sprzyja podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. W opracowaniu poddano analizie projekty UE, których celem jest budowanie konkurencyjnej gospodarki, nawet jeżeli, tak jak w przypadku strategii tworzonych w XX wieku, nie używano kategorii "konkurencyjność". W realizowanej obecnie Strategii "Europa 2020" przyjęte zostały trzy priorytety dla zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia: mądry wzrost, zrównoważony wzrost i zintegrowany wzrost

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: