Object structure
Title:

Procesy konwergencji czy dywergencji w zakresie dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Processes of Convergence, or the Divergence in Range of Income of Agricultural Farms in Poland in FADN Regions After the Integration with the UE?

Creator:

Grzelak, Aleksander ; Brelik, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 201-211

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest określenie, czy miały miejsce procesy wzrostu, czy zmniejszenia zróżnicowania dochodów rolniczych w Polsce w latach 2004-2008 pomiędzy regionami FADN. W tych bowiem latach mieliśmy do czynienia z procesami konwergencji w zakresie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych pomiędzy regionami FADN1. Odnotowano występowanie konwergencji zarówno typu beta, jak i sigma. Sytuacja ta pojawiła się zarówno dla grupy gospodarstw ogółem, wielostronnych, jak i specjalizujących się w uprawach polowych. Przy wyłączeniu subsydiów nastąpiłyby procesy dywergencji. Można wstępnie zaryzykować stwierdzenie, że instrumenty WPR sprzyjają zmniejszaniu się różnic dochodowych w ujęciu przestrzennym, co może wpisywać się w pewnym zakresie w cele polityki UE odnośnie do wzrostu zrównoważonego w ujęciu przestrzennym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: