Object structure
Title:

Analiza porównawcza poziomu rozwoju wspólnot terytorialnych na przykładzie wybranych gmin miejskich województwa podkarpackiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative Analysis of the Level of Development of Local Communities on the Basis of Selected Municipalities in Podkarpackie Voivodeship

Creator:

Grzebyk, Mariola

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 189-200

Abstrakt:

W obliczu ciągłych zmian, które dokonują się w Polsce, problematyka badania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów nabiera szczególnego znaczenia. Gminy są bardzo zróżnicowane: obok jednostek zaawansowanych w rozwoju są też regiony biedne, gospodarczo zapóźnione. W tym kontekście zamierzeniem badawczym była próba przedstawienia poziomu rozwoju wybranych gmin miejskich woj. podkarpackiego w latach 2006-2008 przy wykorzystaniu Wskaźnika Rozwoju Wspólnot Terytorialnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: