Object structure
Title:

Przyczyny regresu japońskich grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Japanese Keiretsu Groups: why the Decline?

Creator:

Grabowiecki, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 176-188

Abstrakt:

Charakterystyczna dla Japonii i innych krajów Azji Wschodniej więź grupowa przejawia się we wszystkich obszarach działalności ludzkiej. W sferze ekonomicznej jest to nie tylko dążenie do zachowania harmonii, lojalności i konsensusu, ale przede wszystkim tendencja do tworzenia związków między przedsiębiorstwami, hierarchicznego podporządkowania i współdziałania w grupie. Wyrazem tego jest struktura gospodarcza Japonii zdominowana przez grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu. Wysoki poziom mobilizacji zasobów i aktywności zawodowej, perfekcja zarządzania operacyjnego i harmonijne stosunki w miejscu pracy nie zapewniają współcześnie skutecznych mechanizmów dostosowania keiretsu do wymogów konkurencji globalnej i innowacyjnego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: