Object structure
Title:

Wpływ polityki regionalnej państwa na lokalizację inwestycji - przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Regional Policy for Investment's Location - the Case of Special Economic Zones in Poland

Creator:

Cieślewicz, Wiesława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 131-141

Abstrakt:

Celem opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej okazały się wystarczająco skuteczne w przyciąganiu inwestorów krajowych oraz zagranicznych do określonych regionów Polski oraz w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów słabiej rozwiniętych, a także czy przestrzenna lokalizacja stref jest właściwa z punktu widzenia pobudzania ich długookresowego rozwoju. Analiza czynników, które miały wpływ na lokalizację SSE w Polsce, pokazała, że znaczna część funkcjonujących obecnie stref została utworzona na terenach relatywnie najlepiej rozwiniętych regionów kraju. SSE posłużyły do realizacji krótkookresowych celów związanych z restrukturyzacją przemysłu na tych terenach, a nie do pobudzania długookresowego rozwoju gospodarczego regionów zacofanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: