Object structure
Title:

Zastosowanie teorii "Crying Wolf" w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Applying a Theory of "Crying Wolf" in the Detection Process of Money Laundering

Creator:

Chodnicka, Patrycja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 120-130

Abstrakt:

Artykuł podejmuje kwestię prania brudnych pieniędzy w Europie Środkowo- -Wschodniej. Scharakteryzowano problematykę oraz regulacje rządowe mające na celu wyeliminowanie tego procederu. Do zanalizowania problemu wykorzystano teorię "Crying Wolf", która zajmuje się tematyką jakości informacji przekazywanych przez instytucje obowiązane do jednostek analityki finansowej. Okazuje się, że wraz ze wzrostem sankcji powyżej punktu optymalnego informacyjnej krzywej Laffera rośnie liczba raportowanych przez banki podejrzanych transakcji w krajach, w których wysokość kary jest znaczna w porównaniu z wielkością PKB per capita. W celu weryfikacji tezy posłużono się transakcjami podejrzanymi oraz ponadprogowymi odnotowanymi w poszczególnych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: