Object structure
Title:

Zmiany strukturalne największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural Changes in the Largest Polish Companies, 2004-2009

Creator:

Bałtowski, Maciej ; Kwiatkowski, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 37-47

Abstrakt:

Na podstawie poprawionych i uzupełnionych list 2000 największych polskich przedsiębiorstw za lata 2004 oraz 2009, publikowanych przez dziennik "Rzeczpospolita", autorzy dokonali analizy zmian strukturalnych tej ważnej grupy. Wykorzystano trzy charakterystyki ekonomiczne: przychody, zatrudnienie oraz zysk netto, a także charakterystyki własnościowe (w tym pochodzenie dominującego kapitału w podziale na "krajowy" i "zagraniczny"), branżowe oraz geograficzne (siedziba). Artykuł zawiera krótkie wprowadzenie metodologiczne, tabele z wynikami obliczeń oraz wnioski wskazujące na istotne przeobrażenia strukturalne, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich 5 lat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: