Object structure
Title:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 jako źródło finansowania innowacji w regionie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Operational Programme "Warmia and Mazury 2007-2013" as a Funding Source for Innovation in the Region

Creator:

Babuchowska, Karolina ; Więcek, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 15-25

Abstrakt:

Wzrost wydajności gospodarki, poprawa efektywności działania przedsiębiorstw i wzmocnienie ich pozycji na rynku są możliwe m.in. dzięki innowacjom. Istotną barierą wprowadzania innowacji jest brak środków finansowych, a także utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Dobrym rozwiązaniem wydają się środki unijne dostępne w ramach różnych programów, m.in. regionalnych programów operacyjnych. Celem opracowania było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie innowacyjnych projektów ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Przeprowadzone badanie wykazało, że część inwestycji w innowacje nie zostałaby zrealizowana bez wsparcia oferowanego przez RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (31% wskazań)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: