Object structure
Title:

Ocena jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluating the Quality of Motivation Process in a Company

Creator:

Pietroń-Pyszczek, Agata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 255-265

Abstrakt:

W artykule wskazano te właściwości procesu motywacyjnego, które stanowią o jego jakości z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Mając na uwadze interesy pracodawcy, do najważniejszych obszarów oceny procesu motywacyjnego zaliczono: poziom realizacji zadań, społeczne środowisko pracy, ruchliwość pracowniczą (poziom fluktuacji kadr). Przyjęto, że pracownik może oceniać proces motywacyjny przez pryzmat: kształtowania wymagań wobec pracowników, zapewnienia przez kierownictwo warunków realizacji zadań, sposobów nagradzania personelu. Na tym tle przedstawiono także potencjalne sposoby oceny jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: