Object structure
Title:

Rola działu personalnego a zarządzanie personelem w ujęciu procesowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of HR Department vs. Process Approach to Personnel Management

Creator:

Piwowar-Sulej, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 139-150

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja roli specjalistów HR w kontekście procesowego ujęcia zarządzania personelem. Zwrócono uwagę na pewne przyczyny zakłóceń w realizacji procesów personalnych w organizacji zorientowanej funkcjonalnie. Głównym źródłem problemów jest utożsamianie pracowników działu personalnego przez menedżerów funkcjonalnych z osobami pełniącymi jedynie rolę administracyjną. Wyniki badań empirycznych stały się podstawą do zaproponowania stosowania podejścia procesowego w działaniach związanych z zasobami ludzkimi jako metody rozwiązywania problemów w realizacji procesów personalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: