Object structure
Title:

Podejście procesowe w zarządzaniu wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi w ujęciu strategiczno-koncepcyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process Attitude in Relationship Value Management of an Enterprise with Market Stakeholders from the Strategic-Conceptual Perspective

Creator:

Piwoni-Krzeszowska, Estera

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 127-138

Abstrakt:

W ujęciu strategiczno-koncepcyjnym na zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi składają się podstawowe procesy kształtowania wartości oraz otaczające je subprocesy, będące procesami interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a market stakeholders. Na główne procesy kształtowania wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami składają się: definiowanie, kreacja, dostarczanie oraz ocena wartości. Subprocesami interakcji na płaszczyźnie firma - interesariusze rynkowi są działania mające na celu ich pozyskanie, usatysfakcjonowanie, zatrzymanie lub zerwanie stosunku, jeśli nie przyczynia się on do optymalizacji wartości portfela relacji. Przejawem zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami jest przyjęcie przez organizację tzw. orientacji totalnej wartości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: