Object structure
Title:

Przesłanki stosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Premises for the Use of the Process Orientation in HR Management

Creator:

Międła, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 84-92

Abstrakt:

Niedostatki obecnej orientacji na funkcje wydają się na tyle istotne, że konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule najpierw zaprezentowano zmianę roli pionów HR w przedsiębiorstwie w odpowiedzi na zmieniające się warunki funkcjonowania. Następnie przeciwstawiono cechy podejścia procesowego cechom orientacji funkcjonalnej w realizacji funkcji personalnej, z uwzględnieniem nowych wyzwań stawianych przez biznes. W końcu przedstawiono potencjalne korzyści z zastosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedziono, że orientacja procesowa może ułatwić pionom HR dostosowanie się do wymagań biznesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: