Title:

Model operacyjny zmienności zasobu wody w przypowierzchniowej warstwie gleby i jego fizyczne uzasadnienie

Title in english:

Operational model of water supply in a near-surface layer of soil and its physical justification

Creator:

Okrasińska-Płociniczak Hanna

Contributor:

Szulczewski, Wiesław. Promotor ; Biniak-Pieróg, Małgorzata. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

Równanie Richardsa ; wilgotność ; zasób wody ; model matematyczny ; ośrodek porowaty

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

W rozprawie wyprowadzony został model operacyjny opisujący zmienność zasobu wody w strefie aeracji w glebie. Punktem wyjścia było równanie Richardsa, które zostało użyte do opisu rozkładu wilgotności w warunkach polowych.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2020

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu