Object structure
Title:

Determinanty wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors determining the use of cashless payments in the European Union countries

Creator:

Polasik, Michał ; Kuc, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 504-514

Abstrakt:

Celem pracy było poznanie czynników warunkujących wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych w krajach Unii Europejskiej. Pomiędzy poszczególnymi krajami występuje radykalne zróżnicowanie intensywności i struktur wykorzystania metod płatności. Wyniki empiryczne wykazały silne oddziaływanie infrastruktury sieci bankomatów i terminali płatniczych POS na stosowanie kart płatniczych oraz przelewów bankowych. Istotną rolę odgrywa także poziom ubankowienia oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Natomiast uwarunkowania specyficzne dla poszczególnych krajów wynikają z historycznej ścieżki rozwoju systemów płatniczych oraz poziomu rozwoju gospodarczego i różnic kulturowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: