Object structure
Title:

Rozwój centrów bankowości międzynarodowej w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The development of the centres of international banking in the European Union

Creator:

Paluszak, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 409-420

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie porównywalnych wskaźników umiędzynarodowienia sektora banków, za pomocą których można analizować i oceniać stopień rozwoju centrów bankowości międzynarodowej. Podmiotem badania są trzy najważniejsze europejskie centra bankowości międzynarodowej: Londyn, Frankfurt nad Menem i Paryż. Okres badawczy obejmuje przełom XX i XXI wieku. Teza artykułu brzmi, że najsilniej rozwojowi centrum bankowości międzynarodowej sprzyjał system finansowy zorientowany na rynek kapitałowy, a słabiej system finansowy oparty na systemie bankowym. Zachodzące przemiany w sektorach bankowych i na rynkach finansowych przyczyniają się do szybszego rozwoju centrum bankowości międzynarodowej przede wszystkim we Frankfurcie nad Menem. Jednak nadal niekwestionowanym centrum bankowości międzynarodowej pozostaje Londyn

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: