Show structure

Title:

Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności banków komercyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controversy around the corporate social responsibility of commercial banks

Creator:

Korenik, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 188-200

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie kontrowersji wokół tematu społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, tj. działającego w formie spółki akcyjnej, jako podmiotu prawa prywatnego. Zakresem rozważania objęto: przesłanki budowania przez banki odpowiedzialnych relacji z otoczeniem i kontrowersje na temat interesariuszy, którym powinno służyć przede wszystkim przedsiębiorstwo bankowe. W zakończeniu sformułowano trzy drogi rozwiązania problemu społecznej odpowiedzialności w biznesie bankowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu