Object structure
Title:

Możliwości ograniczenia cyklicznego rozwoju sektora finansowego przez nakładanie nowych wymogów regulacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Introduction of new requirements on banks as the method of mitigation of cyclical development of financial sector

Creator:

Zygierewicz, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 106-121

Abstrakt:

Doświadczenia ostatnich lat uwidoczniły kolejny raz cykliczny rozwój sektora finansowego na świecie i olbrzymi wpływ takiego cyklu na rozwój gospodarki realnej, powodujący poważne zakłócenia w tempie rozwoju gospodarczego świata. Jednym z elementów przyczyniających się do cyklicznego rozwoju sektora finansowego, branży generalnie silnie regulowanej przez przepisy prawa, może być kregulacji nadzorczych. W ostatnich latach przygotowane zostały przez Komitet Bazylejski oraz przez Komisję Europejską propozycje zmian w regulacjach obowiązujących banki. Do najważniejszych propozycji zaliczyć należy obowiązek tworzenia bufora antycyklicznego w ramach wymogów kapitałowych oraz nałożenie na banki obowiązku tworzenia dynamicznych rezerw na ekspozycje kredytowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: