Object structure
Title:

Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe – perspektywa Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk adjusted deposit insurance premium – an EU perspective

Creator:

Gospodarowicz, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 69-79

Abstrakt:

Godziwa, zindywidualizowana na bazie rzeczywistego poziomu ryzyka instytucji opłata za uczestnictwo w systemie gwarantowania depozytów stanowi istotną wartość dla banków, instytucji gwarantowania depozytów, instytucji sieci bezpieczeństwa systemu finansowego oraz finansów publicznych, a pośrednio również dla całej gospodarki. Kierunek zmian w regulacjach europejskich dotyczących gwarantowania depozytów wskazuje, iż różnicowanie opłat zostanie w perspektywie zaimplementowane w prawie UE. Celem artykułu była prezentacja systemów gwarantowania depozytów w wybranych krajach UE, które różnicują obciążenia dla banków, a także propozycji modeli zaproponowanych przez Komisję Europejską, jako podstawa unifikacji systemów gwarancyjnych w UE. Zaprezentowano również wyniki badań empirycznych dotyczących różnicowania opłat w polskim sektorze bankowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: